Μενού
Καλάθι

Όροι Χρήσης

τους Όρους Χρήσης

Αυτή η σελίδα (μαζί με τα αναφερόμενα σε αυτήν έγγραφα) σας εξηγεί τους όρους (τους "Όρους") που ισχύουν όταν παραγγέλνετε οποιαδήποτε προϊόντα (τα "Προϊόντα" ) από τον Ιστότοπό μας goldenmoments.gr (ο "Ιστότοπος").

Εάν έχετε οποιεσδήποτεερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο goldenmoments.gr πριν κάνετε μια παραγγελία.

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας. Με την πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να τηρείτε αυτούς τους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης, μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας.

Εάν είστε καταναλωτής, έχετε ορισμένα νομικά δικαιώματα όταν παραγγείλετε Προϊόντα χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα μας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δικαιώματα στη διεύθυνση : https://europa.eu/european-union/life/consumer-rights_el. Τα νόμιμα δικαιώματά σας δεν επηρεάζονται από τους παρόντες Όρους, οι οποίοι ισχύουν επιπλέον αυτών και δεν τα αντικαθιστούν. Με τη δημιουργία του λογαριασμού σας, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους.

1. Πληροφορίες για εμάς

Η εταιρεία Golden Moments λειτουργεί με έδρα το Αγρίνιο, Αδαμαντίου Κοραή 4. Οι όροι "εμείς" ή "εμάς" ή "Golden Moments" στους παρόντες όρους αναφέρονται στην Golden Moments Ατομική Επιχείρηση. Και στις τρεις περιπτώσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@goldenmoments.gr

2. Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι αν, για οποιονδήποτε λόγο, ο Ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να περιορίζουμε την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του Ιστότοπου ή ολόκληρου του Ιστότοπου μας σε χρήστες που έχουν εγγραφεί μαζί μας.

3. Η ιστοσελίδα μας και η υπηρεσία μας αλλάζουν τακτικά

Στόχος μας είναι να ενημερώνουμε τακτικά την Ιστοσελίδα μας και να αλλάζουμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Αν προκύψει ανάγκη, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση σας στον Ιστότοπό μας ή να τα κλείσουμε επ’ αόριστον. Οποιοδήποτε περιεχόμενο του Ιστότοπού μας μπορεί να είναι μη ενημερωμένο ανά πάσα στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε το περιεχόμενο αυτό.

4. Αποδεκτή χρήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα τοπικό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό ή να στείλετε, να λάβετε, να ανεβάσετε, να κατεβάσετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου στην ενότητα 5 παρακάτω.

Συμφωνείτε επίσης να μην έχετε πρόσβαση χωρίς άδεια, να παρεμποδίζετε, να καταστρέφετε ή να διακόπτετε, οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας μας ή οποιοδήποτε δίκτυο ή εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην παροχή της Ιστοσελίδα μας.

5. Περιεχόμενο αξιολογήσεων

Αυτά τα πρότυπα ισχύουν για όλο το περιεχόμενο που συνεισφέρετε στην Ιστοσελίδα μας ( "Αξιολογήσεις" ) και σε όλες τις διαδραστικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτήν. Τα πρότυπα ισχύουν για κάθε μέρος των αξιολογήσεων καθώς και για το σύνολο τους. Οι αξιολογήσεις πρέπει να είναι ακριβείς (όταν δηλώνουν τα γεγονότα) και να συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο δίκαιο στην Ελλάδα και σε οποιαδήποτε χώρα από την οποία είναι τοποθετημένες. Οι αξιολογήσεις δεν πρέπει:

1. να προωθήσουν τη βία ή να προωθήσουν τη διάκριση λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, ιθαγένειας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.

2. να παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαίωμα βάσης δεδομένων ή εμπορικό σήμα οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

3. να παραπλανήσουν οποιοδήποτε πρόσωπο ή να προωθήσουν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

4. να απειλούν, κακοποιούν ή να εισβάλλουν στο ιδιωτικό απόρρητο κάποιου άλλου ή να προκαλούν ενόχληση, ταλαιπωρία ή άσκοπη ανησυχία σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

6. Αναστολή και τερματισμός

Η μη συμμόρφωση με το τμήμα 4 (Αποδεκτή χρήση) ή/και 5 (Περιεχόμενο αξιολογήσεων) στους παρόντες όρους χρήσης συνιστά ουσιώδη παραβίαση των όρων χρήσης και μπορεί να οδηγήσει στη λήψη των παρακάτω ενεργειών:

  1. άμεση, προσωρινή ή μόνιμη απόσυρση του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας.
  2. άμεση, προσωρινή ή μόνιμη κατάργηση κάθε μεταμόρφωσης περιεχομένου που ανεβάσατε στην Ιστοσελίδα μας.
  3. την έκδοση μιας προειδοποίησης προς εσάς.
  4. νομική διαδικασία εναντίον σας.
  5. αποκάλυψη πληροφοριών στις αρχές επιβολής του νόμου, όπως θεωρούμε απαραίτητο.

Οι απαντήσεις που περιγράφονται σε αυτή τη ρήτρα δεν περιορίζονται και μπορούμε να αναλάβουμε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρούμε λογική.

7. Μεταφόρτωση περιεχομένου στην Ιστοσελίδα μας

Οποιοδήποτε περιεχόμενο μεταφορτώνετε στον Ιστότοπό μας ή στα δεδομένα που συλλέγουμε όπως περιγράφεται παραπάνω θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη ιδιοκτησιακό και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχουμε το δικαίωμα χρήσης, αντιγραφής, διανομής, πώλησης και αποκάλυψης σε τρίτους οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο ή δεδομένα για οποιοδήποτε σκοπό που σχετίζεται με την επιχείρησή μας. Στο βαθμό που το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μας παρέχετε μια αέναη, παγκόσμια άδεια χωρίς δικαιώματα για τη χρήση, αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή, πώληση και αποκάλυψη σε τρίτους οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου ή δεδομένων για οποιοδήποτε σκοπό που σχετίζεται η επιχείρησή μας.

8. Σύνδεσμοι από την ιστοσελίδα μας

Όπου ο Ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους Ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τις πληροφορίες σας. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των Ιστότοπων ή πόρων και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αυτούς ή για τυχόν απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους προς εσάς.

9. Ο λογαριασμός σας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε παραγγελίες από την Ιστοσελίδα μας, είτε φτιάχνοντας έναν λογαριασμό είτε πραγματοποιόντας την παραγγελία σαν επισκέπτης. Όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό, πρέπει να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης και ίσως χρειαστεί να καταχωρήσετε λεπτομέρειες σχετικά με την πιστωτική σας κάρτα.

Πρέπει να διατηρήσετε οποιονδήποτε κωδικό πρόσβασης εισάγετε ασφαλή ή να έχετε μια άλλη ασφαλή μέθοδο σύνδεσης.

Αν κάποιος άλλος χρησιμοποιεί αυτές τις μεθόδους για να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό σας, θα είστε υπεύθυνοι να πληρώσετε για οποιαδήποτε προϊόντα που παραγγέλνετε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άλλες ζημίες υποστείτε.

Διατηρείτε το δικαίωμα να κλείσετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή, ζητώντας να το κάνετε στο τμήμα λογαριασμού του ιστότοπού μας ή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στο λογαριασμό σας ή να τον κλείσουμε μόνιμα, εάν πιστεύουμε ότι ο λογαριασμός σας έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιον άλλο.

Διατηρούμε το δικαίωμα επίσης να κλείσουμε τον λογαριασμό σας, αν κατά την άποψή μας λειτουργείτε κακόβουλα ή/και καταχρηστικά (για παράδειγμα, κάνοντας επανειλημμένες αβάσιμες καταγγελίες, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο).

10.Παραγγελίες

Είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των παραγγελιών που έχετε παραγγείλει με χρήση του λογαριασμού σας και για τις σχετικές χρεώσεις αποστολής και για την τήρηση αυτών των Όρων, ακόμη και αν η παραγγελία σας αφορά τρίτο πρόσωπο.

Η εκτέλεση κάθε παραγγελίας εξαρτάται από την διαθεσιμότητα. Θα σας ενημερώνουμε για την τυχόν έλλειψη ορισμένων εκ των προϊόντων που παραγγείλατε ώστε να αποφασίσετε εάν το αποδέχεστε ή όχι.

Για παραγγελίες άνω των 150€ απαιτείται προκαταβολή 20% του αρχικού ποσού. Για παραγγελίες που αφορούν μπομπονιέρες, απαιτείται προκαταβολή 50% του αρχικού ποσού.

Για παραγγελίες που αφορούν αντικείμενα μεγάλου όγκου όπως μεγάλη ποσότητα με μπομπονιέρες τα μεταφορικά έξοδα ορίζονται κατόπιν συννενόησης.

11.Παράδοση

Όταν εισάγετε μια παραγγελία, πρέπει να είστε διατεθειμένοι να αποδεχτείτε την παράδοση από τη στιγμή που προχωρήσετε στην παραγγελία.

Πρέπει να είστε διαθέσιμοι για να δεχτείτε την παράδοση για πέντε (5) ημέρες πριν και πέντε (5) ημέρες μετά από την εκτιμώμενη ημέρα παράδοσης. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές μας, τα πράγματα δεν πάνε πάντοτε βάση σχεδιασμού και παράγοντες όπως η κυκλοφοριακή κίνηση και οι καιρικές συνθήκες μπορεί να μας εμποδίσουν να παραδώσουμε την παραγγελία σας εγκαίρως.

Λόγοι για τους οποίους μπορεί να μην εκτελεστεί η διανομή περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε):

Δεν έρχεστε στην πόρτα, δεν σηκώσατε το τηλέφωνο όταν ο διανομέας επικοινωνούσε με εσάς χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που μας δώσατε ή ο διανομέας δεν μπορεί να βρει μια ασφαλή τοποθεσία για να αφήσει την παραγγελία.

12.Τα δικαιώματα σας εάν έχει γίνει λάθος στην παραγγελία

Έχετε το νόμιμο δικαίωμα να λαμβάνετε εμπορεύματα που ταιριάζουν με την περιγραφή τους. Εάν πιστεύετε ότι τα προϊόντα που σας παραδόθηκαν δεν συμμορφώνονται με αυτά τα νομικά δικαιώματα, ενημερώστε μας, καθώς έχετε νομικό δικαίωμα να διορθώσετε το θέμα.

Μπορούμε να ζητήσουμε μια φωτογραφία που να δείχνει το πρόβλημα αν είναι κάτι που μπορεί να φανεί με την επιθεώρηση των αντικειμένων. Θα αποκαταστήσουμε τυχόν προϊόντα σύμφωνα με τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή επιστροφής χρημάτων ή πίστωσης λογαριασμού για το επηρεαζόμενο τμήμα της παραγγελίας εκτός αν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι το πρόβλημα προκλήθηκε μετά την παράδοση.

Πριν από την επεξεργασία της επιστροφής χρημάτων ή της πίστωσης λογαριασμού σας, ενδέχεται να λάβουμε υπόψη τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών της παραγγελίας, του ιστορικού του λογαριασμού σας, των όσων συνέβησαν κατά την παράδοση, και των σχετικών πληροφοριών από τον διανομέα για τον προσδιορισμό της λύσης που θα δοθεί στην συγκεκριμένη περίπτωση.

13. Επιστροφή & Ακύρωση Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε μία παραγγελία ή να επιστρέψετε ένα προϊόν εντός 14 ημερών από την ημέρα παραγγελίας όπως και να λάβετε επίσης και το αρχικό κόστος μεταφορικών. Εξαιρούνται τα προϊόντα που είναι κατασκευασμένα κατά παραγγελία και έχουν φτιαχτεί αποκλειστικά για εσάς.  Αν επιθυμείτε να ζητήσετε επιστροφή προϊόντος μπορείτε να το κάνετε στην κατηγορία Επιστροφές που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας ή να επικοινωνήστε μαζί μας.

14.Τιμές & πληρωμές

Οι τιμές περιλαμβάνουν το ΦΠΑ. Επιβεβαιώνετε ότι χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Οι τιμές μπορούν επίσης να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Θα ειδοποιηθείτε για κάθε ισχύουσα χρέωση υπηρεσιών και φόρων πριν από την αγορά στη σελίδα πληρωμής στην Ιστοσελίδα μας. Καμία αλλαγή δεν θα επηρεάσει τις παραγγελίες μετά την εντολή επιβεβαίωσης. Επίσης, οι αλλαγές στις τιμές δεν επηρεάζουν τις παραγγελίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και εμφανίζονται στο καλάθι σας, εφόσον ολοκληρώσετε την παραγγελία.

Η συνολική τιμή της παραγγελίας σας θα καθοριστεί στη σελίδα πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των Προϊόντων, Παράδοσης και Φόρων.

15.Τρόποι πληρωμής & Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Τρόποι πληρωμής

1. Με μετρητά

Κατά την παράδοση της παραγγελίας σας, μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά στον εκάστοτε διανομέα.

2. Με πιστωτική κάρτα

Ο χρήστης που επιλέγει την πληρωμή με πιστωτική κάρτα οδηγείται σε ασφαλή διακομιστή της EveryPay. Στη συνέχεια, δίνει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας και σε περίπτωση που αυτή πάρει έγκριση, το ποσό πιστώνεται στο πιστωτικό του υπόλοιπο από την τράπεζα. Στη συνέχεια, επιστρέφει στην Ιστοσελίδα μας και ειδοποιείται για την έκβαση ή μη της συναλλαγής.

Πρόσθετες πληροφορίες – Επεξηγήσεις

α) Πόσο ασφαλής είναι η διαδικασία πληρωμής με πιστωτική κάρτα;
Η διαδικασία είναι απόλυτα ασφαλής. Ο χρήστης μεταφέρεται σε ασφαλή διακομιστή της EveryPay για την πληρωμή.

β) Τι είναι το πεδίο CVC / CVV που μου ζητείται;
Το πεδίο CVC / CVV βρίσκεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας και είναι ένας τριψήφιος αριθμός. Σας ζητείται για επιπλέον ασφάλεια και σας προστατεύει ακόμα περισσότερο μιας και είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να γνωρίζει το πεδίο αυτό. Για να το εισάγετε, γυρίστε και κοιτάξτε το πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας. Αποτελεί τον τριψήφιο αριθμό που θα δείτε και συνήθως βρίσκεται πάνω δεξιά.

γ) Τι γίνεται αν γίνει κάποιο λάθος κατά την πληρωμή (π.χ. κοπεί η σύνδεση ή πατήσω Cancel κατά τη μεταφορά).
Ό,τι και να γίνει, η συναλλαγή έχει καταγραφεί από εμάς και δεν πρόκειται να χαθούν τα χρήματά σας (αν βέβαια πάρουμε έγκριση για την κάρτα σας και το ποσό έχει όντως δεσμευθεί). Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη, ελέγχεται και δεν υπάρχει περίπτωση να χαθούν χρήματα.

<Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Ο καταναλωτής κατά την παρούσα φάση δεν μπορεί να πάρει αυτόματα τα χρήματά του πίσω. Σε περίπτωση οποιουδήποτε λάθους είτε από μεριάς καταστηματάρχη είτε από μεριάς της πλατφόρμας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το info@goldenmoments.gr άμεσα.

16.Προστασία δεδομένων

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε σχέση με την Ιστοσελίδα θα συλλέγονται, θα χρησιμοποιούνται, θα αποκαλύπτονται και θα διαχειρίζονται από εμάς σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα μας. Συμφωνείτε ότι η εταιρεία Golden Moments θα χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

Είμαστε οι κάτοχοι άδειας χρήσης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον Ιστότοπό μας και στο περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτό (εξαιρουμένων των αξιολογήσεων σας). Αυτά τα έργα προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα δικαιώματα διατηρούνται. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, να αναδημοσιεύσετε, να μεταφορτώσετε, να μεταδώσετε, να διαθέσετε στο κοινό ή να χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιεχόμενο του Ιστότοπού μας εκτός από την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση.

17.Η ευθύνη μας

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η εταιρεία Golden Moments δεν παρέχει καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, σχετικά με το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας μας, ή ότι θα είναι χωρίς λάθη ή ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο η εταιρεία Golden Moments και οποιοσδήποτε Εταίρος δεν φέρει καμία ευθύνη για:

1.τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις από τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τεχνικών ανακριβειών και τυπογραφικών σφαλμάτων.

2.την μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε τμήματος.

3.ιούς υπολογιστών, της βλάβης ή της δυσλειτουργίας του συστήματος σας που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας, μεταξύ άλλων κατά την χρήση συνδέσμων από ή προς το περιεχόμενο τρίτων.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ούτε η εταιρεία Golden Moments ούτε κάποιος συνεργάτης φέρει καμία ευθύνη έναντι εσάς για άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από αμέλεια στην χρήση της Ιστοσελίδας μας. Σε περίπτωση όπου η εταιρεία Golden Moments ή οποιοσδήποτε συνεργάτης είναι υπεύθυνος, η συνολική μας ευθύνη περιορίζεται στην τιμή αγοράς των προϊόντων που έχετε πληρώσει στην παραγγελία σας.

Εάν οι εγγυήσεις προβλέπονται από το νόμο και δεν μπορούν να αποκλειστούν, τότε στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο εύρος, η ευθύνη μας για παραβίαση αυτών των εγγυήσεων περιορίζεται, κατά την κρίση μας.

18.Άλλοι όροι

Τα Ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν δικαιοδοσία για κάθε τι που προκύπτει από ή σχετίζεται με μια επίσκεψη στον Ιστότοπό μας σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

Εάν ένα δικαστήριο αποφασίσει ότι οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων δεν είναι εκτελεστό, παράνομο ή άκυρο, οι υπόλοιποι όροι δεν θα επηρεαστούν και θα παραμείνουν σε ισχύ.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτούς τους Όρους οποτεδήποτε. Εάν προβούμε σε αλλαγές που επηρεάζουν τα δικαιώματά σας σε σχέση με εμάς, θα λάβουμε μέτρα για να σας ειδοποιήσουμε (για παράδειγμα, δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση των όρων στην Ιστοσελίδα). Οι αλλαγές στους Όρους δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες που έχετε τοποθετήσει όπου έχουμε στείλει την ειδοποίηση επιβεβαίωσης.

Χρησιμοποιούμε cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Golden Moments. Ενημερωθείτε σχετικά στην Πολιτική Απορρήτου